detta är nyhetsbrev

Detta är nyhetsbrev

Nyhetsbrev är en form av marknadsföring. Allt som rör nyhetsbrev är anpassningsbart efter hur man själv vill ha det. Det finns inga regler för hur ofta det ska skickas in eller hur det ska utformas, det är helt enkelt företaget själva som bestämmer det. Gemensamt är i alla fall att det bör finnas ett mål med nyhetsbrevet och varför man ska ha det. Det är inget som ska krystas ut bara för att göra det eftersom resultatet inte blir bra då. Ha alltid ett tydligt mål med vad som ska göras och varför det ska göras.

Kort information om nyhetsbrev

Nyhetsbrev är något som företag använder för att dela med sig av relevant information till sina kunder. Det skickas ut via mail till kunder som har anmält sig att ta emot det. Det är en kommunikationskanal som är mer personlig. Med nyhetsbrev kan man berätta om nya produkter, ge sina kunder ett specialerbjudande och generera mer trafik till sin hemsida.

Den här sortens marknadsföring är snabb, enkel och rolig att planera. Det behöver inte vara för mycket information bara för att fylla ut, det viktigaste att tänka på är att det är relevant.

Att tänka på när man ska starta nyhetsbrev

Innan man börjar skriva och skicka ut nyhetsbrev bör man fundera över:

Målgrupp. Vilka är det vi skriver till och skickar till, vem hade varit intresserad av innehållet?

  • Innehåll. Vad ska det vara för innehåll i breven?
  • Planering. Hur ofta ska brevet ut? Vilken tidsplan är relevant att hålla?
  • Innehållspolicy. Definiera gärna och fastställ vad varje nyhetsbrev ska innehålla.
  • Utskick. Hur ska ni skicka ut nyhetsbreven? Ska ni använda program? Vilket i så fall?

Det är alltså inte bara att skapa ett nyhetsbrev. Det krävs noggrann planering och fastställning över hur det ska göras. Som tur är finns det hjälp att få från olika håll. Vi erbjuder exempelvis kurser där ni får hjälp med allt detta.