konsten att skriva

Konsten att skriva

Det finns många olika slags konstformer. Vi stöter på det hela tiden i vår vardag men det är inget som vi tänker nämnvärt på. Hela tiden omringas vi av ord i form av artiklar och annonser samt mycket annat. Dessa ord räknas som konst och det ligger mycket bakom de budskap som orden försöker förmedla. Det handlar inte bara om att sätta sig ner och skriva, det måste finnas en tanke bakom det också. Speciellt nyhetsbrev, annonser och innehåll på hemsidor måste vara anpassade efter ett ändamål. Det ska kunna sälja men samtidigt inte, det måste vara lätt att förstå, språket måste vara anpassat och framför allt ska det uppmana läsaren till något.

Att skriva reklam

Det ligger mycket bakom en framgångsrik text:

  • Hur rubriker ska formuleras och längd på dessa
  • Hur man ska formulera sig i texten
  • Vilka ord man använder och hur man tilltalar läsaren

Att läsa sig till ett tonfall går inte. Det går inte heller att förutse hur en person kommer tolka texten. Vissa tolkar texter väldigt bokstavligt och vissa flyter mer genom texterna utan att fästa så mycket tanke på vilka ord som används. Rent undermedvetet så görs det däremot.

Text på webben bör vara lätt, tydlig och med information som är lätt att ta till sig. Självklart gäller det också texter på andra medier, men det är ännu viktigare på webben.

Så läser vi på webben

Många gånger skumläser man när man läser texter på webben. Man letar efter något specifikt och då är det effektivare att skumma igenom för att enkelt hitta det. Vi läser snarare av nyckelord än en hel text, de flesta läser inte ens mer än en femtedel av texten. För att inte skrämma bort läsaren eller tråka ut dem så gäller det att fånga in läsaren snabbt. Intresset måste även hållas kvar under hela texten.